PROŠIRENI KRITERIJUMI – MOGUĆA PRIJAVA ZA STATUS ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA – Beograduživo.rs

Na snazi je nova uredba kojom su prošireni kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca i sticanje prava na olakšice i umanjenje računa za struju, gas i toplotnu energiju.

Uslovi koji se gledaju su ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova tog domaćinstva, imovinsko stanje, ostvareno pravo na socijalnu pomoć, dečiji dodatak ili dodatak za pomoć i negu drugog lica i zdravstveno stanje članova domaćinstva.

Kriterijum je sledeći:

  • jednočlano domaćinstvo sa mesečnim prihodom koji ne prelazi 21.074 dinara, kvadratura stambene jedine ne sme biti veća od 40 kvadrata
  • dvočlano domaćinstvo sa mesečnim prihodom koji ne prelazi 33.402 dinara, kvadratura stambene jedine ne sme biti veća od 58 kvadrata
  • tročlano domaćinstvo sa mesečnim prihodom koji ne prelazi 45.729 dinara, kvadratura stambene jedine ne sme biti veća od 66 kvadrata
  • četvoročlano domaćinstvo sa mesečnim prihodom koji ne prelazi 58.057 dinara, kvadratura stambene jedine ne sme biti veća od 74 kvadrata
  • petočlano domaćinstvo sa mesečnim prihodom koji ne prelazi 70.384 dinara, kvadratura stambene jedine ne sme biti veća od 87 kvadrata
  • šestočlano domaćinstvo sa mesečnim prihodom koji ne prelazi 82.711 dinara, kvadratura stambene jedine ne sme biti veća od 96 kvadratnih metara (što važi i za sve sledeće kategorije)
  • za domaćinstva preko šest članova za svakog sledećeg člana domaćinstva na maksimalni mesečni prihod dodaje se 12.327 dinara

Prethodni dug za gas, struju ili toplotnu energiju ne isključuje mogućnost sticanja statusa energetski ugroženog kupca. Energetski ugroženi kupac se može opredeliti za umanjenje mesečnog računa za jedan od ovih energenata. Što se struje tiče popust je cele kalendarske godine, dok je za gas ili grejanje popust tokom 6 zimskih meseci.

Više informacija o uslovima i kriterijuma, kao i obrazac i uputstvo za prijavu može se naći na sajtu Ministarstva energetike i jedinica lokalne samouprave.

Najnovije na Beograd uživo:

POGLEDAJ JOŠ: GRADSKE VESTI

Preuzeto sa: https://www.beograduzivo.rs/feed/

Admin

Read Previous

Rade Bogdanović u elementu: “Odete na SP uz stihove narodne pevačice, a tamo vas zabavlja Baja Mali Knindža”

Read Next

I FIFA se poklonila Mesiju: Gracias, Leo! – Sportklub