• December 9, 2023

Metalne montažne konstrukcije za javne potrebe

metalna-konstrukcija

Savremeno graditeljstvo ponudilo je naručiocima široku lepezu ponuda kada su u pitanju objekti za poslovne delatnosti od proizvodnih, preko prometnih, trgovinskih, skladišnih, do prerađivačkih kapaciteta. Niži troškovi gradnje koji podrazumevaju i kraće vreme, kao i uštede u pripremi tla, transportu kao i sve bolje performanse materijala uslovili su da ovaj tip gradnje postane dominantan.

Korisnici graditeljskih rešenja montažnih objekata su jednako i privreda i porodične jedinice što govori o širini spektra zahteva na koje se uspešno može odgovoriti. Zbog svih prednosti metalne montažne objekte sve češće možemo videti na javnim površinama, bilo da se radi o objektima opšte namene, ili specifičnim mobilnim montažnim konstrukcijama i elementima  koji se povremeno koriste.

Najčešći tip montažnih objekata koje srećemo u javnom prostoru gde se kao investitor pojavljuje upravljač budžetskim sredstavima (lokalna samouprava i javna preduzeća) jesu sportsko rekreativni centri, garaže, tržnice na otvorenom – popularne pijace, kao i mini objekti u vidu kućica, kontejnera, ili trafika.

Montažni objekti zatvorenog tipa

Sve ono što opredeljuje naručioca iz oblasti privrede, ili domaćinstva za izgradnju montažnih objekata jeste i faktor kojim se rukovode uprave javnih budžeta u odluci za ovaj tip gradnje. Pored ekonomskog faktora,veliku ulogu igraju i energetska efikasnost, relativno niski trškovi održavanja, kao i mogućnosti naknadnog preuređenja enterijera, prenamene, i dogradnje.

Svedoci smo nekonzistentnosti u interesovanjima građana, i preovlađujuće trendovske tražnje, pa se, recimo sportski objekti napravljeni za potrebe bavljenja rukometom, vrlo brzo mogu adaptirati za neka nove sportske aktivnosti, na primer tenis. Uz to, unutrašnjost objekata se, vrlo povoljno i brzo, uz dodatna projektna rešenja, mogu dodatno pregrađivati u skladu sa potrebama.

Montažne kućice manjh gabarita su vrlo intesantne za uprave lokalnih samouprava, bilo da se radi o komunalnim, sportskim ili drugim javnim preduzećima budući da se mogu koristiti više puta tokom godine za različite namene.

Festivali, sportski događaji, javna dešavanja koja zahtevaju prostorije za odlaganje, izložbe, prodaje, komunikaciju i slično koriste ovakve vrste mobilnih montažnih objekata tokom čitave godine. Transport, montaža na podlogu i dekorativne intervencije su jedini veći trošak jednom izgrađene montažne kućice koja može uslužiti veliki broj korisnika na različitim tipovima dešavanja.

Montažni objekti otvorenog tipa

Tržnice, ili pijace, kao i javne garaže najčešći su tipovi montažnih objekata ovog tipa, a kao velika prednost u odluci za izgradnju, najčešće natkrivene metalne konstrukcije na koju se, u skladu sa projektom mogu montirati i zidne površine, jesu njihove lokacije. Kako se pijace najčešće nalaze u urbanim celinama izgranja metodom klasične gradnje ili je nemoguća ili previše zahtevna.

Za motažne konstrukcije nije potrebno potrebno prisustvo teške građevinske mehanizacije, budući da je lakše pripremiti teren za postavljanje temeljnih celina, samim tim ni previše transportnih sredstava. Ona neophodna mehanizacija i transportna sredstva mogu se organizovati u toku radnog dana u ograničenom broju radnih sati da bukom ne bi remetili život i rad stanoviništva i privrede u blizini.

Montaža  temeljnih i nosećih elemenata su najveći izvor problema ovog tipa, dok je postavljanje ostatka metalnih greda, držača i krovne konstrukcije, po okolinu, manje uznemirujući deo gradnje. Prilagodljivost konfiguraciji raspoloživog prostora je velika prednost montažne gradnje ovog tipa u urbanim celinama, pa je stoga, u savremenim uslovima, gotovo bez alternative.

U montažne objekte otvorenog tipa možemo svrstati i razne tipove nadstrešnica kao što su recimo montažne krovne konstrukcije otvorenog tipa na sportskim stadionima, autobuskim, železničkim  i tramvajskim stajalištima i slično.

Mobilni montažni objekti za javne potrebe

U ovu kategoriju montažnih objekata svrstavamo različite mobilne konstrukcije: bine, ograde, zaštitne barijere, te razne vrste mobilijara za sportska, muzička, sajamska dešavanja, i druga javna okupljanja.

Radi se o delovima konstrukcija koji se vrlo jednostavno mogu povezivati na licu mesta, a multifunkcionalnost čini da se mogu koristiti veliki broj puta tokom trajanja bez izričito određene namene.

Držači za banere, putokazi, nosači za stepenice, telekomunikacioni tornjevi takođe spadaju u ovakav tip motažnih objekata koji se vrlo često grade sredstvima iz budžeta.

Vinkmag ad

Admin

Read Previous

Momenti mode na Filmskom festivalu u Veneciji 2022.

Read Next

Srbija prelako sa Česima: Jokić i drugovi ugasili nade domaćina na kućnom pragu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *