Koliko advokati naplaćuju?

advokat-i-klijent-se-rukuju

Veliki broj građana, u svakodnevnim životnim okolnostima, dođe u situaciju da mu je potrebna pravna pomoć. S obzirom da većina nije edukovana iz oblasti prava i ne ume na najbolji način da zaštiti svoja prava i interese, a da su pravni problemi najčešće dugotrajni i zahtevaju posebna znanja i veštine, preporuka je da se u takvim situacijama angažuje advokat. On će rešavanju spornog pravnog problema posvetiti dosta pažnje i angažovaće sva svoja znanja i veštine kako bi se spor završio u najboljem interesu njegovog klijenta.

U nastavku teksta pročitajte koje su to advokatske usluge koje advokati pružaju svojim klijentima, kao i koliko će vas one koštati, odnosno kako se određuje advokatska tarifa za svaku advokatsku uslugu pojedinačno.

Koje su najčešće advokatske usluge?

Klijenti se advokatima obraćaju sa velikim brojem različitih problema. U skladu sa tim, advokatske kancelarije nude veliki broj pravnih usluga koje stalno usavršavaju i prilagođavaju potrebama klijenata.

Ono što se očekuje od advokata jeste da se advokatske usluge pružaju veoma profesionalno, posvećeno i odgovorno, kako bi se ostvario svaki pojedinačni cilj klijenta, a klijent na kraju pravnog postupka bio zadovoljan.

Advokatske usluge koje se najčešće pružaju klijentima jesu:

  • Ugovori
  • Nepokretnosti
  • Usluge vezane za porodicu i brak, odnosno razvod braka
  • Nasleđivanje
  • Krivično i prekršajno pravo
  • Zastupanja u pravnim postupcima, uključujući ostvarivanja penzijskih prava
  • Radni odnosi i osiguranja
  • Usluge osnivanja firmi i zastupanja u privrednim odnosima
  • Ostvarivanje prava iz Zakona o javnom informisanju i medijima

Dakle, spektar advokatskih usluga je veoma širok i raznolik, a da bi advokat mogao da ih pruža, neophodno je da sa klijentom zaključi ugovor o pojedinačnom poslu, odnosno grupi poslova koje će za njega obavljati.

Šta je advokatska tarifa i kako se određuje?

Zvanični cenovnik advokata, koji je donela Advokatska komora Srbije, a u skladu sa Zakonom o advokaturi, naziva se Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata odnosno advokatska tarifa. Advokatska tarifa propisuje cene svih advokatskih usluga, a svi advokati koji rade na teritoriji Republike Srbije i grada Beograda dužni su da je se pridržavaju i da je primenjuju.

Nakon što se donese, tarifa advokata se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije, sa naznakom koliko dana od objavljivanja stupa na snagu. Nakon tog dana ona je obavezujuća za sve advokate koji pružaju pravnu pomoć i pravne usluge domaćim fizičkim i pravnim licima na teritoriji Srbije. U situacijama kada su njihovi klijenti inostrana lica, može se primeniti advokatska tarifa države u kojoj stranka ima prebivalište, odnosno sedište.

Kada je reč o samoj visini novčane naknade koja pripada advokatu, ona je za određene postupke i radnje advokata propisana kao fiksna i ne može se menjati, dok se za neke druge određuje u skladu sa vrednostima predmeta spora, dužinom predviđene kazne i slično.

Takođe, ukoliko advokat kontinuirano pruža pravnu pomoć klijentu, najčešće pravnom licu, advokatska tarifa predviđa mogućnost ugovaranja paušalnog iznosa naknade angažovanom advokatu. Ovaj iznos se najčešće isplaćuje na mesečnom nivou, u skladu sa dogovorom advokata i klijenta.

Ako su vam potrebni advokati, Beograd vam pruža širok dijapazon kvalitetnih pravnika iz različitih oblasti, tako da se možete raspitati i proveriti ko je najbolji među njima. Zakažite konsultacije i saznajte koliko bi vas koštala određena pravna usluga.

Admin

Read Previous

Napustio nas je japanski dizajner Issey Miyake – WANNABE MAGAZINE

Read Next

Partizanov tim za revanš sa Kipranima: Stolica promenio golmana i štopera, Fejsa kreće rovit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *