Connect with us

Beograd

KADA POČINJE PROLEĆNI I LETNJI RASPUST ZA ĐAKE U SRBIJI? – Beograduživo.rs

Published

on

POČETAK PROLEĆNOG I LETNJEG RASPUSTA – U Srbiji postoje dva školska kalendara za đake u kojima se raspusti ne poklapaju. Ministarstvo prosvete propisuje kalendar koji važi za sve, osim za đake sa AP Vojvodine.T ako đaci u Vojvodini ne odlaze na raspust u isto vreme kao i njihovi vršnjaci u ostalim delovima Srbije. 

Za šake koji pohađaju osnovne i srednje škole u Vojvodi prolećni raspust počinje u četvrtak, 28. marta i završava se u sredu, 3. aprila. S druge strane, đaci u ostalim školama na raspust odlaze mesec dan kasnije, 29. aprila , a sa nastavom počinju 7. maja.

U toku školske godine đaci imaju tri veća raspusta, letnji, zimski i prolećni koji je ujedno i poslednji raspust do kraja nastavne godine.

Ministarstvo takođe propisuje i datum kada maturanti gimnazije završavaju sa nastavom. Ove godine, gimnazijalci četvrte godine raspustiće se 24. maja, dok će učenici trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola na raspust otići 31. maja, zajedno sa osmacima.

Što se tiče ostalih osnovaca, oni će u letnjem raspustu moći da uživaju od 14. juna, dok za ostale srednjoškolce raspust počinje sedam dana kasnije. 21. juna.

Najnovije na Beograduživo:

Izvor: Danas

POGLEDAJ JOŠ: INFO

Preuzeto sa: https://www.beograduzivo.rs/feed/

Continue Reading

Beograd

POTVRĐEN PRVI SLUČAJ GROZNICE ZAPADNOG NILA U BEOGRADU – Beograduživo.rs

Published

on

By

GROZNICA ZAPADNOG NILA U BEOGRADU – Kako su danas preneli domaći mediji, u Srbiji je potvrđen prvi slučaj zaraze groznicom Zapadnog Nila u ovoj sezoni. Virus je dijagnostifikovan kod jedne osobe koja je iz Beograda i to krajem prošle nedelje.

U zvaničnom saopštenju Insituta za javno zdravlja Srbije Dr Milan Jovanović Batut navodi se sledeće:

Nа оsnоvu pоdаtака dоstаvljеnih Institutu zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” оd strаnе Nаciоnаlnе rеfеrеntnе lаbоrаtоriје zа ARBO virusе i hеmоrаgičnе grоznicе Institutа zа virusоlоgiјu, vакcinе i sеrumе „Tоrlак” nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје је rеgistrоvаn prvi pоtvrđеn slučај оbоlеvаnjа оd grоznicе Zаpаdnоg Nilа u humаnој pоpulаciјi. Оbоlеlа оsоbа је mušкоg pоlа, stаrоsti 80 gоdinа sа tеritоriје Grаdа Bеоgrаdа.

Tакоđе, nа tеritоriјi Mаčvаnsкоg окrugа rеgistrоvаn је i јеdаn slučај grоznicе Zаpаdnоg Nilа sа vеrоvаtnim mеstоm zаrаžаvаnjа u Grčкој.

U sеzоni nаdzоrа 2024. gоdinе, dо 17.7.2024. gоdinе u držаvаmа Еvrоpsке uniје (ЕU) i Еvrоpsке екоnоmsке zајеdnicе (ЕЕZ) priјаvljеnо је sеdаm slučајеvа оbоlеvаnjа оd grоznicе Zаpаdnоg Nilа u humаnој pоpulаciјi, i tо u: Grčкој (4), Itаliјi (2) i Špаniјi (1).

Grоznicа Zаpаdnоg Nilа је sеzоnsко оbоljеnjе које sе prеnоsi ubоdоm zаrаžеnоg коmаrcа. Glаvni vекtоr, оdnоsnо prеnоsilаc virusа Zаpаdnоg Nilа је Culex pipiens, vrstа коmаrcа која је оdоmаćеnа i коd nаs. Sеzоnа trаnsmisiје virusа Zаpаdnоg Nilа u Srbiјi uоbičајеnо trаје оd јunа dо nоvеmbrа mеsеcа.

U cilju smаnjеnjа riziка оd zаrаžаvаnjа virusоm Zаpаdnоg Nilа, Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје prеpоručuје primеnu mеrа ličnе zаštitе оd ubоdа коmаrаcа i tо:

 • Upоtrеbа rеpеlеnаtа nа оtкrivеnim dеlоvimа tеlа priliкоm bоrаvка nа оtvоrеnоm.
 • Nоšеnjе оdеćе dugih ruкаvа i nоgаvicа, svеtlе bоје.
 • Pоžеljnо је dа оdеćа budе коmоtnа, јеr коmаrci mоgu dа ubаdајu кrоz pripiјеnu оdеću.
 • Izbеgаvаnjе bоrаvка nа оtvоrеnоm u pеriоdu nајintеnzivniје акtivnоsti коmаrаcа – u sumrак i u zоru.
 • Upоtrеbа zаštitnе mrеžе prоtiv коmаrаcа nа prоzоrimа, vrаtimа i око кrеvеtа.
 • Rеduкciја brоја коmаrаcа u zаtvоrеnоm prоstоru.
 • Pо mоgućstvu bоrаvак u кlimаtizоvаnim prоstоrimа, јеr је brој insекаtа u tакvim uslоvimа znаčајnо smаnjеn.
 • Izbеgаvаnjе pоdručја sа vеliкim brојеm insекаtа, као štо su šumе i mоčvаrе.
 • Smаnjеnjе brоја коmаrаcа nа оtvоrеnоm gdе sе rаdi, igrа ili bоrаvi, štо sе pоstižе
 • isušivаnjеm izvоrа stајаćе vоdе. Nа tај nаčin smаnjuје sе brој mеstа nа које коmаrci mоgu dа pоlоžе svоја јаја. Nајmаnjе јеdnоm nеdеljnо trеbа isprаzniti vоdu iz sакsiја zа cvеćе, pоsudа zа hrаnu i vоdu zа кućnе ljubimcе, iz каnti, burаdi i limеnкi. Uкlоniti оdbаčеnе gumе i drugе prеdmеtе којi mоgu dа priкupljајu vоdu.
 • U slučајu putоvаnjа u inоstrаnstvо, pоgоtоvо ако sе rаdi о trоpsкоm i subtrоpsкоm pоdručјu, оbаvеznо sе pridržаvаti svih nаvеdеnih mеrа prеvеnciје
 • U slučајu pојаvе bilо какvih simptоmа којi su коmpаtibilni sа nеurоinаzivnim оbliкоm bоlеsti, оdmаh sе јаviti izаbrаnоm lекаru.

Najnovije na Beograduzivo.rs:

POGLEDAJ JOŠ: INFO

Preuzeto sa: https://www.beograduzivo.rs/feed/

Continue Reading

Beograd

ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU ZA SREDU, 24. JUL – Beograduživo.rs

Published

on

By

ISKLJUČENJA STRUJE ZA SREDU, 24. JUL

Palilula 10:00 – 16:00 Naselje BG-KRNJAČA: AUGUSTA ŠENOE: 1-9, AZANJSKA: 58,62,74A-84,106,69-71,81,85,89, BITKE NA NERETVI: 8-14,21-43B, ĐALINSKA: 2-16,20,1-9,15-21A, IDVORSKA: 22, JOVANA ISAILOVIĆA: 18-42, ORLOVATSKA: 4-12A,3-5, UZDINSKA: 2-14,24-24T,28-34,38-42,1-5C,11-11,15-23B,57, Naselje Krnjača: ATLANSKA: 16-18, BELOBRDSKA: 2-4,12-30,38-48,52-56,1-3,7,11-19,23-29,39-41, BITKE NA NERETVI: 9, BUJANOVAČKA: 2-8,14,20,24-26,30-30A,36-38,1-3,9-11,15-17,25-37, DORIS LESING: 2-6,12-14,20,1-15,19-21, DUŠKA POPOVA: 4,8,12-16,20-32, GOSPOĐE TASTI: 1-7,13-19,23-25,29-31, IDVORSKA: 19, ISTINIĆKA: 20V,24B-26,30-32,1B-1Z, JOVANA ISAILOVIĆA: 29A, LJEVOŠKA: 2-6,10B,14-22A,26,3-5,9-15, MILOŠA MILUTINOVIĆA: 4-16,24-28,32,1-3,7-17,21, MIROVAČKA: 2-8,16-24,28-38,42-46,1-1A,9,13-19,23-43,47, ORLOVATSKA: 11, PAKRAČKA: 24A-26,33,37A, SUTJESKA BLOK: 32-32P,252-258,15,23-27,43A,253-259, SUTJESKA ULICA 8: 32A-32T,50A,33K, UZDINSKA: 20A,48-56,31-41,45-51,141I-141Ž, VRANOVAČKA: 2-4,8-12A,1-9,13-19,23,33,39,49-51A,

Palilula 08:00 – 15:00 KNEZA IVE OD SEMBERIJE: 13-21, Naselje BG-KRNJAČA: BRANKA MOMIROVA: 24-118I,51-75,79-99, BRANKA MOMIROVA ULICA 1: 12-16,20-46,7-7A,11-11E,21-27, JOJKIĆEV DUNAVAC: 2-2V,34-36,40,44-46,21-21, PANČEVAČKI PUT: BB,BB,2-2X, PARTIZANSKI BLOK ULICA 2: 55-63, SUTJESKA BLOK: 27V, SUTJESKA ULICA 1: 30B,25A-37, ZAPADNOMORAVSKA: 14-24,28-30,34,38,42,46-50,54,58,13,19-27,37, Naselje Krnjača: BRANKA MOMIROVA: 122-122,128-132S,136-142,7A-37,41-43,47,133C-133R, BRANKA MOMIROVA ULICA 1: 132D,43-49, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 7: 3Ž, JOJKIĆEV DUNAVAC: 18,26,178-180,9-9A,15,27A,179, KALOVITA: 17, PARTIZANSKI BLOK: 55, PARTIZANSKI BLOK ULICA 2: 56,43E,67-69, SUTJESKA BLOK: 56,317-317B, SUTJESKA ULICA 1: 19D,

Savski venac 08:30 – 14:00 KRALJA MILANA: BB,48-50, RESAVSKA: BB,BB,BB,34A-40V/1, SVETOZARA MARKOVIĆA: 41,45,

Voždovac 08:30 – 14:00 Naselje RIPANJ: PUT ZA BOŠNJAKE 2 DEO: 2,12-14,1-7A,13-17A,21A-25, PUT ZA STUBLOVE 2 DEO: 12,

Čukarica 08:00 – 17:00 ADA CIGANLIJA: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB, OBRENOVAČKI DRUM: BB,8,12,61,79A-93, Naselje MAKIŠ: BORE STANKOVIĆA: BB,BB,BB,BB,BB,BB,2B-8,24-26,1-15Ž,19-23,31, Naselje OSTRUŽNICA: SAVSKA: BB,1A-1B,7-11B,19,

Čukarica 09:00 – 16:00 RADNIČKA: bb,bb,bb,bb,bb,bb,1A,

Rakovica 08:00 – 16:00 PATRIJARHA DIMITRIJA: 12-14,

Novi Beograd 08:30 – 14:00 GOLUBINAČKA: 75A, SURČINSKA: 21g, VINOGRADSKA: 166-174,178-182A,190-198B,202-226a,230,240,246,250E,37b-37M,47-47g,51g-53a,77,95,113A,147A,153-153a,171,187D-189,193,207G-207V,

Obrenovac 09:00 – 14:00 Naselje OBRENOVAC: KNEZA MIHAILA: 1, MILOŠA OBRENOVIĆA: 92,67-87, SAVE KOVAČEVIĆA: 2,6-10,16A,26,34-40A,46,1-25,

Mladenovac 09:00 – 15:00 Naselje JAGNJILO: JAGNJILO: 82A-84G,88,3A,83A,91B,

Surčin 08:30 – 14:00 BREGALNIČKA: 8-10,14-16,7,11-13,17-19, Naselje SURČIN: ANE KARENJINE: 25-27B,33,37, CARA DUŠANA: 55a, NIKOLAJA VELIMIROVIĆA: 12-16, PETOG OKTOBRA: 17, VINOGRADSKA: 2b-2h,6-6A,10-12,18,22-24A,40,52a,35-39A,43-85m,89-157,227, VOJVOĐANSKA: bb,bb,374,380-380E,384-396,412E-416,494b-496G,504,508-518A,

Lazarevac 09:00 – 14:00 Naselje: Vrbovno, Ulice: Vrbovačka 1-42 B ( zaseok Gornjak ).

Najnovije na Beograd uživo:

POGLEDAJ JOŠ: GRADSKE VESTI

Preuzeto sa: https://www.beograduzivo.rs/feed/

Continue Reading

Beograd

SUZBIJANJE KOMARACA U BEOGRADU – SPISAK LOKACIJA ZA 23. JUL – Beograduživo.rs

Published

on

By

SUZBIJANJE KOMARACA 23. JUL – Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP „Gradska čistoća“ Beograd će i tokom sutrašnjeg dana sprovoditi akciju suzbijanja odraslihjedinki komaraca na teritoriji grada Beograda uređajima sa vode i zemlje, ukoliko vremenski uslovi to budu dozvolili.

Ekipe „Čistoće“ suzbijaće komarce u utorak, 23. jula i to u ranim jutarnjim časovima od 3.30 sata.

Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Ada Ciganlija, Makiš, Ada Međica, Lazarevac-Veliki Crljeni i sela Stari Medoševac, Baroševac, Mali Crljeni, Rudovi, potom Košutnjak, Topčider, Hajd park, Saj, 13. maj, Goveđi brod, i nasip od Progara ka Jakovu.

Preparati koje ekipe JKP „Gradska čistoća“ Beograd koriste za tretman suzbijanja komaraca registrovani su od Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, pa građani nemaju razloga za strah.

Najnovije na Beograduzivo.rs:

POGLEDAJ JOŠ: GRADSKE VESTI

Preuzeto sa: https://www.beograduzivo.rs/feed/

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 BGD novine, powered by WordPress.