Ana Panajotović, menadžerka projekta L’Oréal for the Future: „Radim posao iz snova“

Pri kompaniji L’Oréal Adria Balkan, Ana Panajotović je menadžerka projekta L’Oréal for the Future – krovnog globalnog programa kada je u pitanju održivost. Projekat podrazumeva angažman na čitavom nizu poduhvata koji uključuju smanjenje CO2 otiska u fabričkim postrojenjima i administrativnim zgradama u svim zemljama, odgovorno korišćenje prirodnih resursa, korišćenje ambalažnih materijala na biološkoj osnovi, smanjenje plastike. Ana predano radi da na tome da Srbija postane primer u pogledu ekološke svesti, intenzivno tragajući za održivim praksama koje svaka osoba može da primenjuje i na dnevnom nivou.

Pored ovoga, sa Anom smo porazgovarali i o Beauty4theFuture – kampanji za podizanje svesti o važnosti sortiranja potrošenih pakovanja kozmetičkih proizvoda, kao i o tome kako sve uspeva da postigne. Energična, uporna, istrajna i pristupačna – Ana Panajotović…

Ana Panajotovic Loreal Adria Balkan Loreal for the Future 1 Ana Panajotović, menadžerka projekta L’Oréal for the Future: „Radim posao iz snova“

U kompaniji L’Oréal Adria Balkan vršite dužnost menadžera održivog razvoja, ulogu koja do pre nekoliko godina nije postojala. U čemu se ogleda vaša pozicija?

Uporedo sa sprovođenjem strateškog programa održivog razvoja L’Oreal for the Future, kako globalno, tako i u Adria Balkan regionu, prirodno se javila potreba i za timom koji će ovakav opsežan program voditi i koordinirati odgovarajuće aktivnosti. Kako L’Oreal for the Future program održivosti podrazumeva kompletnu transformaciju svih naših poslovnih procesa, na dnevnom nivou sarađujemo sa svim postojećim sektorima u kompaniji. To je izuzetno dinamičan, raznolik u pogledu aktivnosti, ali svakako najizazovniji projekat na kome sam radila.

Na primer, sa timom distribucije radimo na planiranom smanjenju CO2 emisije izazvane transportom proizvoda, sa timom nabavke na tenderima za resurse iz sertifikovanih izvora (papir i karton dobijen iz održivih izvora), sa korporativnim komunikacijama na promociji programa među našim zaposlenima, ali i svim spoljnim stakeholderima, a sa našim brendovima na donacijama i društveno odgovornim projektima… Mogu slobodno da kažem da je u pitanju posao iz snova.

Beauty4theFuture je L’Oréalova kampanja za podizanje svesti o važnosti sortiranja pakovanja kozmetičkih proizvoda. Kako treba tretirati otpad nastao nakon korišćenja kozmetičkih proizvoda? Na koji način treba da ga sortiramo?

Reciklaža je tema o kojoj se veoma mnogo govori i u našoj zemlji, i kao njen građanin mogu da kažem da sam zbog toga prezadovoljna. Sa druge strane, još uvek smo daleko od dovoljnog nivoa svesti, infrastrukture i uređene legislative u ovom pogledu.

U L’Oréalu verujemo u moć edukacije i informacije, pa je u skladu sa tim veb-sajt beauty4thefuture namenjen svim ljudima, našim kolegama, prijateljima, zaposlenima, potrošačima – svima koji žele da saznaju na koji način da sortiraju prazna pakovanja kozmetičkih proizvoda. Da li i kako da ih pripreme za reciklažu, šta može, a šta ne može da se reciklira u Srbiji, i o brojnim drugim nedoumicama kada je u pitanju ova tema. Zaista mislim da su jednostavne informacije o benefitima reciklaže, saveti i preporuke o odgovornim proizvodima veoma važni jer demistifikuju jednu, na prvi pogled suvoparnu temu, zbog čega mnogi odustaju i pre nego što su počeli.

Ana Panajotovic Loreal Adria Balkan Loreal for the Future 3 Ana Panajotović, menadžerka projekta L’Oréal for the Future: „Radim posao iz snova“

Od kog materijala ambalaža treba da bude da bi bila reciklabilna?

Materijali koji se najčešće sreću u ambalaži kozmetičkih proizvoda su PET, HDPE, LDPE i PP. Danas svi proizvođači u beauty industriji imaju obavezu obeležavanja materijala pakovanja i veoma je važno da svi obratimo pažnju na ta obeležja prilikom kupovine. Naša industrija je otišla i nekoliko koraka dalje, pa se danas mogu pronaći kozmetički proizvodi pakovani u već recikliranoj ambalaži, ambalaži koja je kompostabilna i dopunjiva.

L’Oréal grupa je još 2007. godine implementirala održivu strategiju pakovanja koja se temelji na tri stuba: poštovanje, smanjenje i zamena. Šta ti stubovi podrazumevaju?

U pitanju je tri R strategija od engleskih reči respect (poštovanje), reduce (smanjenje) i replace (zamena).

Respect – poštovanje životne sredine i biodiverziteta. S tim u vezi, L’Oréal se obavezao da će do 2030. godine 100% sastojaka u svim našim formulama i materijalima za ambalažu biti na biološkoj osnovi i da će dolaziti iz održivih izvora, tj. da neće biti povezani sa krčenjem šuma.

Reduce – Smanjenje veličine i težine ambalaže. L’Oréal se obavezao da će do 2030. godine smanjiti za 20% količinu ambalaže koja se koristi za naše proizvode u odnosu na 2019. godinu.

Replace – Zamena konvencionalnih materijala sa recikliranim ili onim iz obnovljivih izvora.

Ana Panajotovic Loreal Adria Balkan Loreal for the Future 2 Ana Panajotović, menadžerka projekta L’Oréal for the Future: „Radim posao iz snova“

Zajedno sa partnerima, već dugi niz godina učestvujete u akciji Čepom do osmeha. Koliko sredstava je prikupljeno?

Jedan od brendova Grupe L’Oréal koji je godinama posvećen održivom razvoju – Garnier, od 2017. godine sarađuje sa udruženjem Čepom do osmeha i našim partnerom DM-om. U akciji prikupljanja čepova zajedno sa ostalim partnerima udruženja doprinosimo obezbeđivanju pomagala deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju širom Srbije. Zajedničkim snagama svih učesnika i naših kupaca, od početka akcije, prikupljeno je 570 tona plastičnih čepova i obezbeđeno 60 pomagala, a izgrađena su i prva kombinovana igrališta u Srbiji, sa upotrebnom namenom za decu sa smetnjama i bez smetnji u razvoju. Kroz radionice o zaštiti životne sredine i reciklaže prošlo je čak 60.000 mališana.

Pored ovoga, šta je L’Oréal grupa dosad uradila u Srbiji?

Sve inicijative na nivou grupe se implementiraju i u našoj zemlji, pa sve što se odnosi na unapređenje proizvodnje, smanjenje emisije CO2, odgovorno korišćenje voda, poštovanje biodiverziteta, održivih resursa koje koristimo, u našem lokalnom poslovanju apsolutno se podrazumeva. Na primer, smanjili smo emisiju CO2 od transporta naših proizvoda u Srbiji za 19% u poređenju sa 2016. godinom.

Kompletan papir i karton koji koristimo za promotivne materijale dolazi iz sertifikovanih izvora.

Kada je reč o projektima „dizajniranim“ za tržište Srbije, oni uglavnom zavise od lokalnih potreba i trenutnih okolnosti.

Samo pojedine od nedavno sprovedenih aktivnosti jesu donacije higijenskih i dezinfekcionih proizvoda u toku 2020. i 2021. godine najugroženijim zajednicama organizovane sa brojnim partnerima iz NGO sektora.

Već 11 godina, sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nacionalnom Komisijom za UNESCO sprovodimo program Nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“ koji kroz stipendiranje mladih naučnica nastoji da promoviše ženske naučne talente, njihovu ulogu u društvu, kao i da pruži podršku njihovom daljem usponu u svetu nauke.

Ana Panajotovic Loreal Adria Balkan Loreal for the Future 5 Ana Panajotović, menadžerka projekta L’Oréal for the Future: „Radim posao iz snova“

Ana Panajotovic Loreal Adria Balkan Loreal for the Future 5 Ana Panajotović, menadžerka projekta L’Oréal for the Future: „Radim posao iz snova“

Dugu tradiciju ima i naša akcija korporativnog volontiranja nazvana Citizen Day, u toku koje svake godine jedan dan, zajedno sa svim našim zaposlenima, provodimo uključivanjem u društveno koristan rad i volontiranje tamo gde je to potrebno.

Dugi niz godina podržavamo jednu beogradsku školu za učenike oštećenog sluha (frizerski smer) obezbeđujući im neophodan materijal za rad, ekspertizu naših edukatora i seminare.

Brojnim aktivacijama naših brendova nastojimo da aktivno širimo svest o značaju i neophodnosti održivog razvoja – mislim da je to izuzetno važna uloga svih kompanija, jer što veći broj ljudi shvati koliko je promena u pristupu i životnim navikama važna, lakše ćemo kao društvo zajedno raditi na očuvanju naše okoline i pomoći ugroženim zajednicama u Srbiji.

L’Oréal for the Future, u kom vršite funkciju menadžera projekta, krovni je globalni program kad je u pitanju sustainability (održivost). Za one koji nisu upućeni, šta termin održivost podrazumeva?

Održivost u 21. veku, zapravo, podrazumeva mogućnost međusobnog egzistiranja Zemljine biosfere i ljudske civilizacije – ili rečeno „narodskim“ jezikom – održivost je stanje u kojem sva ljudska bića mogu da žive svoje ispunjene živote bez degradacije planete i ugrožavanja drugih bića na njoj.

L’Oréal for the Future radi na smanjenju C02 otiska u fabričkim postrojenjima i administrativnim zgradama u svim zemljama, odgovornom korišćenju prirodnih resursa, smanjenju plastike. Da li postoji još poduhvata kojima se bavite?

Naše delovanje u pogledu održivog razvoja smo podelili u dva segmenta, ono koje se odnosi na zaštitu životne sredine i ono koje se odnosi na osnaživanje našeg poslovnog ekosistema.

U prvom segmentu reč je o smanjenju našeg globalnog otiska ili uticaja na klimu, vode, resurse i biodiverzitet u svim zemljama u kojima imamo proizvodnju, administrativne kancelarije, skladišta ili distributivne centre.

Kada je reč o osnaživanju našeg poslovnog ekosistema, tu pre svega mislimo na naše zaposlene za koje nastojimo da budemo najbolji poslodavac, naše klijente i dobavljače sa kojima razvijamo zajedničke održive projekte, osetljive zajednice kojima pružamo podršku saradnjom sa NGO sektorom i, naravno, naše potrošače sa kojima želimo da zajedno razvijamo održive navike u pogledu kupovine i korišćenja odgovornih proizvoda.

Da li u Srbiji postoje održivi prodajni objekti i brendovi?

Apsolutno! Mi smo veoma ponosni na naš brend Kiehl’s, koji održivost ima u svom DNK. Kiehl’s je otišao korak dalje – prodavnica u Tržnom centru Galerija Beograd je prva samostalna prodavnica dizajnirana u potpunosti u skladu sa L’Oréalovim obavezama održivosti, od materijala od kojih je napravljena, sertifikovane električne opreme koja se u njoj koristi, zatim održive formule i pakovanja proizvoda, pa do reciklažnog programa u samoj radnji. Od 2009. godine, Kiehl’s je povratio preko 13 miliona praznih tegli i boca širom sveta i obezbedio da se pravilno recikliraju. To je put kojim idu svi naši brendovi.

Ana Panajotovic Loreal Adria Balkan Loreal for the Future 7 Ana Panajotović, menadžerka projekta L’Oréal for the Future: „Radim posao iz snova“

Kako se Srbija pokazala u pogledu održivosti, reciklaže i uopšte zaštite životne sredine?

Poslednjih godina, sa stasavanjem novih generacija, koje na sreću imaju znatno viši nivo svesti o zaštiti svoje okoline, raste i pritisak na donosioce propisa i poštovanja istih. Mislim da Srbija ima ozbiljan i izazovan put pred sobom, ali u potpunosti dostižne ciljeve ukoliko sve odgovorne institucije prepoznaju ovu temu kao apsolutni prioritet.

Sve što smo naveli zahteva ozbiljnu posvećenost i istrajnost. Kako sve postižete?

Verujem u ovo što radim. Verujem da imamo dobar program sa plemenitim ciljevima. Ne koristim ovakve izraze često, ali smatram da je L’Oréal for the Future fantastičan spoj korporativnog programa u službi ljudi. Pored toga, mislim da sam dužna da svojim ćerkama ostavim planetu bar u stanju u kom sam je zatekla. Odatle proizlazi moj entuzijazam!

Iz vašeg iskustva, šta je sve potrebno za uspešno poslovanje?

Vizija. L’Oreal je pokazao da održivi razvoj i ekonomski progres ne samo da nisu kontradiktorni, već da je jedino kroz održivi razvoj moguće postići ekonomski progres. U 2019. godini smanjili smo CO2 emisiju za 78%, a istovremeno povećali proizvodnju za 37% u poređenju sa 2016. godinom. Nema većeg uspeha kada imate brojeve da potvrde vašu priču.

Na koji način svoja saznanja u pogledu očuvanja životne sredine primenjujete i u svom privatnom životu? Šta ste promenili u svojoj svakodnevici? Koje artikle više ne koristite i čime ste ih zamenili?

Trudim se da svakoga dana usvojim nešto novo i da tome naučim svoju decu. Češće idem stepenicama nego liftom, pešačim više nego što vozim automobil, kada idemo iz grada ne ostavljamo tehničke uređaje uključene u utičnice, trudimo se da zimi održavamo optimalnu temperaturu prostora… Sve su to mali gestovi koji bi, kada bi bili usvojeni od većine stanovnika, zaista imali značajan doprinos velikoj promeni.

Kada je otpad i upravljanje njime u pitanju, mislim da smo u tom segmentu kao ljudska rasa najviše podbacili, jer se veoma teško odričemo komfora i konzumerizma zbog čega nam divlje deponije postaju normalna pojava. Potrebno je da cirkularna ekonomija bude nešto čemu će se deca učiti već u osnovnoj školi.

Ana Panajotovic Loreal Adria Balkan Loreal for the Future 6 Ana Panajotović, menadžerka projekta L’Oréal for the Future: „Radim posao iz snova“

Kako bi svako od nas na dnevnom nivou mogao da doprinese očuvanju životne sredine?

Mislim da je odgovornost na svakom pojedincu da osvesti svoje postupke i počne da menja svoje loše navike, ali i podigne očekivanja kako prema privatnom, tako i prema javnom sektoru.

Koji su vaši budući poslovni poduhvati?

Program koji smo pomenuli bazira se na mnoštvu manjih ili većih projekata; svaki dan je drugačiji – nema monotonije. Ono što sa sigurnošću mogu da tvrdim jeste da ne planiram da menjam oblast u kojoj radim. Nekada na dnevnom nivou vidim rezultate rada svog tima. Zamislite, na dnevnom nivou?! Koliko ljudi to može da kaže za svoj posao?

Koji će projekti doći, šta ćemo sve da uradimo i promenimo na lokalnom nivou, koliko života ćemo da „dotaknemo“ onim što radimo je, zapravo, nepresušan izvor motivacije za ceo tim.

Fotografije: WANNABE Media

Dušan Veselinović

Preuzeto sa: https://wannabemagazine.com/feed/

Admin

Read Previous

Istražili smo: Toksična kultura istrajavanja i kada je zapravo okej od nečega odustati

Read Next

Ostajemo bez makarona i špageta? Proizvođači testenina u ogromnom problemu – Biznis Telegraf.rs